Twitter âm thầm lưu tin nhắn "đã xóa" trong nhiều năm

Theo TNO

18/02/2019 14:32:14

Tin nhắn bị lưu trữ gồm cả những nội dung được gửi đi và đến các tài khoản đã ngừng hoạt động hoặc đóng vì khả nghi.

Mạng xã hội Twitter cho phép người dùng xóa tin nhắn từ bảng chat của họ (đối phương vẫn hiển thị đầy đủ, trừ phi người này cũng chọn xóa). Nhưng theo báo cáo từ nhà nghiên cứu bảo mật Karan Saini, sự thực lại không phải vậy khi các tin nhắn “đã xóa” này không bị loại bỏ khỏi hệ thống

Theo The Verge, dù Twitter hiển thị rằng tin nhắn đã bị xóa, thực tế mạng xã hội này vẫn lưu trữ tất cả nội dung gửi đi và đến (của tính năng Nhắn tin trực tiếp - Direct Message hay DM) trong nhiều năm qua. Người dùng có thể truy cập và xem nội dung này đơn giản chỉ bằng cách tải về dữ liệu lưu trữ trong tài khoản của họ từ Twitter.

Saini còn cho biết thêm những tin nhắn được gửi đến và đi từ tài khoản bị xóa, đóng hoặc khả nghi vẫn có thể truy cập được theo cách này.

Việc dữ liệu khả dụng cho riêng người dùng gửi hoặc nhận tin nhắn không phải vấn đề đáng quan tâm, mà nằm ở việc Twitter không hề xóa các tin nhắn mà hãng hiển thị rằng “đã xóa”. Công ty lập tức nhận thức vấn đề và trả lời trên trang TechCrunch rằng “đang tìm hiểu sâu hơn nhằm đảm bảo không bỏ sót chi tiết nào về sự cố”, tuy nhiên không có gì đảm bảo mang đến bất kỳ thay đổi nào.

Phát hiện lần này đối với Twitter một lần nữa cho thấy trên môi trường internet, không có gì thực sự biến mất, dù các công ty dịch vụ khẳng định rằng họ đã xóa nội dung.