Google Duo đã mở rộng giới hạn số lượng người tham gia cuộc gọi video nhóm

Theo TNO

30/03/2020 14:55:34

Google đã mở rộng cuộc gọi video nhóm trên Duo để hỗ trợ tối đa 12 người cùng một lúc thay vì 8 người như trước đây.

Google Duo hỗ trợ tối đa 12 người trong cuộc gọi video nhóm

Theo Neowin, động thái diễn ra trong bối cảnh việc sử dụng cuộc gọi video ngày càng tăng do mọi người trên toàn cầu phải làm việc tại nhà nhằm chống sự lây lan của Covid-19.

Đây là một thay đổi phía máy chủ từ Google và đã được triển khai cho tất cả người dùng Duo. Điều này có nghĩa người dùng có thể bắt đầu thực hiện các cuộc gọi video nhóm với tối đa 11 người tham gia sử dụng dịch vụ ngay lập tức. Thông báo được đưa ra trên Twitter bởi Sanaz Ahari, Giám đốc cấp cao về Sản phẩm & Thiết kế của Google Duo.

Lưu ý rằng, mặc dù Google Duo có sẵn trên web, Android và iOS, nhưng chỉ có các ứng dụng di động mới hỗ trợ cuộc gọi video nhóm. Giới hạn mới giúp dịch vụ gọi video nhóm của Google Duo tốt hơn WhatsApp - vốn chỉ cho phép thực hiện cuộc gọi video nhóm tối đa 4 người. Tuy nhiên, nó kém hơn so với FaceTime vốn đã cho phép tối đa 64 người tham gia vào cuộc gọi video nhóm.