Explore sẽ thay thế cho Trending trong ứng dụng YouTube trên Android và iOS

Theo Neowin/PCW

14/03/2020 16:30:02

Bản cập nhật mới được YouTube triển khai đến tất cả mọi người mang lại thay đổi cho ứng dụng trên Android và iOS, nơi thẻ Trending đã được thay thế bằng thẻ Explore.

YouTube cho Android và iOS thêm bổ sung thẻ Explore

Theo Neowin, ngoài các video theo xu hướng mặc định, thẻ Explore cũng cung cấp cho người dùng các trang đích ở đầu màn hình.

Điều này chứa các liên kết đến video cho các chủ đề như Music, Gaming, News, Movies & Shows, Fashion & Beauty và Learning. Thật thú vị, cũng có một trang Trending để chỉ hiển thị các video theo xu hướng, tương tự như thẻ Trending đã có trước đó.

Khi cuộn qua nguồn cấp dữ liệu Explore, người dùng cũng sẽ thấy các phần như Creator on the Rise và Artist on the Rise. Công ty nói rằng phần này có là nơi cung cấp các nhà sáng tạo mới và nghệ sĩ mới nổi để người dùng khám phá.

Bản cập nhật dường như là một thay đổi phía máy chủ và không yêu cầu cập nhật ứng dụng riêng. Vì tính năng này mới bắt đầu được tung ra cho người dùng iOS và Android nên có lẽ phải đến một lúc tất cả người dùng mới thấy bản cập nhật thay cho thẻ Trending.

Từ khóa : Youtube, YouTube Android,