Windows 10 cho phép truy cập tập tin Linux trong File Explorer

Theo TNO

10/04/2020 15:18:47

Microsoft trước đây tiết lộ kế hoạch đưa một kernel Linux hoàn chỉnh vào trong Windows 10 và hiện tại công ty đang tích hợp đầy đủ quyền truy cập tập tin Linux vào File Explorer của Windows.

Theo TheVerge, một biểu tượng Linux mới sẽ có sẵn trong thanh điều hướng bên trái trong File Explorer, cung cấp quyền truy cập vào hệ thống tập tin gốc cho bất kỳ bản phân phối nào được cài đặt trong Windows 10.

Biểu tượng sẽ xuất hiện trong File Explorer của Windows 10 là linh vật chim cánh cụt có tên Tux quen thuộc của Linux. Microsoft đang thử nghiệm tích hợp Linux File Explorer trong một bản dựng mới của Windows 10 đang có sẵn cho những người thử nghiệm. Trước đây, người dùng Windows 10 sẽ phải điều hướng thủ công đến đường dẫn UNC để có quyền truy cập vào các tập tin Linux từ hệ thống phụ Windows cho Linux (Windows Subsystem for Linux - WSL).

WSL là hệ thống mà công ty đang dần cải tiến với những lời hứa về nhân Linux đầy đủ cho Windows 10. Microsoft cũng đã thêm tích hợp Bash, OpenSSH tự nhiên trong Windows 10 và thậm chí Ubuntu, SUSE Linux và Fedora trong Windows Store. Microsoft cũng đã ra mắt một công cụ dòng lệnh Windows Terminal mới vào năm ngoái.

Nếu đã bật WSL, biểu tượng Tux sẽ xuất hiện trong File Explorer. Microsoft đang tìm kiếm phản hồi về việc tích hợp trước khi được hoàn thiện như một phần của bản cập nhật Windows 10 trong tương lai. Nhà sản xuất phần mềm sẽ gửi bản cập nhật này cho tất cả người dùng Windows 10 vào cuối năm nay.

Từ khóa : Linux, windows 10, kernel Linux,