Viettel Post lọt TOP DN quản trị tài chính tốt nhất 2018

P.V

24/09/2019 16:45:34

Ngày 23/9/2019 vừa qua, Viettel Post đã được trao chứng nhận Top doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2018. Đây là danh hiệu do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp (INBUS), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Hội các nhà Quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức bình chọn.

Trên thị trường chuyển phát, Bưu chính Viettel (Viettel Post) là một trong số ít doanh nghiệp có bề dày lịch sử trên 20 năm. Nhưng đây lại được coi là “lính mới” trên thị trường Chứng khoán Việt Nam khi mới chỉ tham gia sàn chứng khoán từ cuối năm 2018. Tuy vậy, Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel luôn là một trong những doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định về quản trị và báo cáo tài chính định kỳ của sàn UPCOM. Việc thực hiện cam kết với các nhà đầu tư luôn tuân thủ các nguyên tắc công khai, minh bạch, chính xác, hiệu quả.

Đại diện Viettel Post cho biết, trên cơ sở khảo sát, đánh giá các tiêu chí tài chính cũng như tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua, Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đã được Chương trình đánh giá năng lực Doanh nghiệp Việt Nam xếp hạng nằm trong TOP doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất trên Sàn chứng khoán Việt Nam 2018. Đây là cơ sở quan trọng để Viettel Post nắm được tình hình “sức khoẻ” của mình, qua đó khắc phục hạn chế, triển khai các giải pháp phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, thông qua kết quả thẩm định năng lực doanh nghiệp lần này, các đối tác, các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư, đặc biệt là các cổ đông cũng sẽ có thêm cơ sở dữ liệu tin cậy để ra những quyết định đầu tư hợp lý và hiệu quả vào mã cổ phiếu VTP.

Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Viettel Post đã bám sát lộ trình kế hoạch tăng trưởng. Tổng công ty đã và đang chủ động tích cực trong việc chuyển dịch số từ một công ty Bưu chính truyền thống thành công ty Công nghệ trong ngành Bưu chính. Các dự án được Tổng công ty CP Bưu Chính Viettel triển khai trong năm 2019 như MyGo, Vỏ sò, Băng chuyền chia chọn tự động hiện đại tại các trung tâm khai thác, tàu container vận chuyển hàng hóa đường sắt Bắc-Nam... đang mở ra những hướng đi mới tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, công tác quản trị doanh nghiệp được thực hiện sát sao từ khâu dịch vụ khách hàng, kinh doanh thương mại, tài chính kế toán… nhằm phát triển doanh nghiệp bền vững và sẵn sàng cho việc những chuyển dịch lớn của Tổng công ty trong giai đoạn tới.

TOP doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất trên Sàn chứng khoán Việt Nam 2018 là chương trình khảo sát thường niên nhằm đánh giá hơn 5.000 doanh nghiệp niêm yết trên 3 sàn chứng khoán Việt Nam: UPCOM, HNX và HOSE. Trên cơ sở khảo sát, đánh giá 21 tiêu chí tài chính liên quan đến mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam thuộc 32 lĩnh vực kinh tế, thông qua Bản báo cáo hàng năm với phương pháp đánh giá toàn diện, đảm bảo kết quả chính xác và khách quan, Ban tổ chức lựa chọn ra TOP doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất năm 2018 để vinh danh và trao chứng nhận.