[Infographics] Doanh số ngày Black Friday ở Việt Nam tăng đột biến

Theo TTXVN

29/11/2019 11:33:50

Tại Việt Nam, doanh số ngày Black Friday năm 2018 tăng 832% so với ngày bình thường.

[Infographics] Doanh số ngày Black Friday ở Việt Nam tăng đột biến