Hơn 60 đơn vị, cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng CNTT - TT TP.HCM

Minh Định

25/12/2015 16:04:58

Ngày 25/12, tại Công viên Phần mềm Quang Trung, giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT - TT TP.HCM) đã được UBND trao tặng cho các Doanh nghiệp, Cá nhân có thành tích xuất sắc với những đóng góp thiết thực trong và ngoài ngành.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng năm nay gồm 6 nhóm giải thưởng chính thức thuộc 6 nhóm với Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu; Nhóm 2: Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu; Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu; Nhóm 4: Đơn vị có ứng dụng CNTT - TT tiêu biểu; Nhóm 5: Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển CNTT - TT; Nhóm 6: Sinh viên có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc tại TP.HCM.

giải thưởng, CNTT - TT, ICT Award, TP.HCM

Kết quả, hội đồng đã thảo luận biểu quyết thống nhất xét chọn 11 sản phẩm, dịch vụ của 11 đơn vị; 3 đơn vị ứng dụng CNTT - TT; 02 tập thể, 02 cá nhân có thành tích đóng góp cho sự phát triển của ngành CNTT - TT và 05 sinh viên cho 6 nhóm Giải thưởng.

Sau 6 năm tổ chức, giải thưởng đã khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản phẩm và dịch vụ có chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cộng đồng ứng dụng có hiệu quả các thành quả của CNTT - TT.

giải thưởng, CNTT - TT, ICT Award, TP.HCM

Các doanh nghiệp, đơn vị đạt giải đã tiếp tục phát triển các sản phẩm, giải pháp đưa ra thị trường nhằm nâng cao và khẳng định được thương hiệu của mình, góp phần vào sự thành công và phát triển của thành phố trong những năm qua.