Tháng 9 tới, sẽ có khóa đào tạo về công nghệ IoT tại khu CNC Hòa Lạc

Theo KHPT

05/08/2016 14:44:01

Đây là hoạt động giữa Trung tâm Nghiên cứu công nghệ quốc gia (Malaysia), Đại học Công nghệ Sydney (Úc) và Đại học Bách khoa Hà Nội tại Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao (HBI), Khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc

 Internet of Things, IoT, thị trường IoT, Đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, công nghệ IoT, Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, Hòa Lạc IoT Lab,
Đoàn Trung tâm nghiên cứu công nghệ Quốc gia (Malaysia)

Cụ thể, 3 đơn vị này đã có buổi làm việc tại Hòa Lạc IoT Lab, chia sẻ về kinh nghiệm phát triển thực tiễn, xu thế và triển vọng ứng dụng to lớn của công nghệ Internet vạn vật (Internet of Things – IoT) trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói riêng và các lĩnh vực công nghệ cao nói chung.

Các bên đã thống nhất hướng triển khai các chương trình hợp tác, giới thiệu chuyên gia tư vấn, trao đổi và đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ sản phẩm trong thời gian tới.

Để hiện thực hóa chương trình này, tháng 9/2016 tới, Trung tâm Nghiên cứu công nghệ quốc gia - Malaysia, Đại học Bách khoa Hà Nội và Hòa Lạc IoT Lab sẽ phối hợp tổ chức khóa đào tạo về công nghệ IoT (Internet of Things – Vạn vật kết nối tại Hà Nội).