• Thực hiện mục tiêu “Văn phòng không giấy” với MobiFone E-office

    2020-05-22 18:14:27

    Thực hiện mục tiêu “Văn phòng không giấy” với MobiFone E-office

    Sản phẩm | Trong thời đại công nghệ mới, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của mọi doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả và giảm thiểu chi phí trong công tác văn thư lưu trữ, giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xây dựng các văn phòng điện tử không giấy tờ đang là một mô hình được rất nhiều doanh nghiệp hướng đến và đang được hiện thực hóa.