Sau tái cơ cấu, VNPT phải trở thành tập đoàn mạnh

P.V

09/08/2013 16:15:00

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn VNPT về đẩy mạnh tái cơ cấu Tập đoàn diễn ra vừa qua.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu chỉ đạo những nội dung, định hướng lớn quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu Tập đoàn VNPT.

Thủ tướng nhấn mạnh, quá trình tái cơ cấu VNPT cần thực hiện đúng các giải pháp đã được nêu trong Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015” kèm theo Quyết định 929/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 17/7/2012. Thủ tướng chỉ đạo, phải bảo đảm cho VNPT sau tái cơ cấu trở thành một tập đoàn viễn thông mạnh của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son.