Bảo vệ USB

Đừng quên đặt mật khẩu cho ổ cứng di động

Đừng quên đặt mật khẩu cho ổ cứng di động

15:14, 13/07/2016

USB và ổ cứng di động là một trong những thiết bị lưu trữ khá phổ biến, nhưng đa số người dùng không quan tâm đến vấn đề bảo mật dữ liệu trong các thiết bị này.