Bitcoin ETF

Bitcoin ETF đầu tiên chính thức ra mắt trong tuần này

Bitcoin ETF đầu tiên chính thức ra mắt trong tuần này

12:44, 19/10/2021

Sau khi liên tục từ chối và đình chỉ các ứng dụng về Bitcoin ETF trong 4 năm qua, cuối cùng SEC cũng đã “bật đèn xanh” cho chiến lược Bitcoin ETF của ProShares ngay trong tuần này.