Bộ chỉ số chuyển đổi số

Từ 2021, sẽ dùng "Bộ chỉ số chuyển đổi số" để đánh giá các cơ quan nhà nước

Từ 2021, sẽ dùng "Bộ chỉ số chuyển đổi số" để đánh giá các cơ quan nhà nước

20:35, 11/11/2020

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, từ năm tới, Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, tỉnh sẽ được sử dụng để theo dõi, đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước.