Cốc Cốc Audience Network

Ra mắt mạng quảng cáo trực tuyến Cốc Cốc Audience Network

Ra mắt mạng quảng cáo trực tuyến Cốc Cốc Audience Network

11:55, 12/12/2020

Cốc Cốc Audience Network là một mạng quảng cáo trực tuyến được phát triển và vận hành bởi Cốc Cốc nhằm kết nối nền tảng nội dung (Publisher) và nhà quảng cáo (Advertiser).