DataHouse Asia

Bà Phan Thị Hồng được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành tập đoàn tư vấn và phát triển phần mềm DataHouse

Bà Phan Thị Hồng được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành tập đoàn tư vấn và phát triển phần mềm DataHouse

11:59, 10/11/2021

Ngày 10/11, DataHouse Consulting, Inc - tập đoàn tư vấn và phát triển phần mềm có trụ sở tại Hawaii, Mỹ, đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam thông báo bổ nhiệm bà Phan Thị Hồng vào vị trí Giám đốc điều hành chỉ sau ba năm làm việc tại công ty.