điện mặt trời

Samsung đang đề xuất mua điện trực tiếp tại Việt Nam

Samsung đang đề xuất mua điện trực tiếp tại Việt Nam

15:48, 04/05/2021

Nhà sản xuất này đang hướng đến các loại năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời.