dữ liệu khuôn mặt

Clearview AI cấm vĩnh viễn nhiều công ty truy cập dữ liệu khuôn mặt

Clearview AI cấm vĩnh viễn nhiều công ty truy cập dữ liệu khuôn mặt

15:38, 10/05/2022

Clearview không còn có thể sử dụng dữ liệu sinh trắc học độc nhất của mọi người để kiếm lời. Các công ty khác nên học tập từ vụ việc này.