Emerge X

Microsoft đưa chương trình hỗ trợ startups đến 16 thị trường thuộc Châu Á - Thái Bình Dương

Microsoft đưa chương trình hỗ trợ startups đến 16 thị trường thuộc Châu Á - Thái Bình Dương

15:54, 14/10/2020

Microsoft hôm nay (14/10) khởi động sáng kiến Hỗ trợ 100 công ty khởi nghiệp kỳ lân tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực.