giá cước Internet

Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có giá cước Internet rẻ nhất thế giới

Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có giá cước Internet rẻ nhất thế giới

15:18, 17/12/2021

Với gói cước dịch vụ Internet có mức giá trung bình là 11,27 đô la Mỹ/tháng (khoảng 260.000 đồng), Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có giá cước Internet rẻ nhất thế giới.