Grab Food

Grab Food tăng giá cước giao thức ăn

Grab Food tăng giá cước giao thức ăn

16:29, 27/03/2020

Giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, Grab quyết định tăng giá cước giao thức ăn.