Hẹn hò

Hẹn hò thời... Internet of Things

Hẹn hò thời... Internet of Things

14:31, 05/12/2015

Cách con người hẹn hò sau 25 năm nữa sẽ như thế nào, khi nternet of Things, công nghệ thực tế ảo, công nghệ sinh học và phân tích dữ liệu trở nên không thể thiếu?