HSX

MSB đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HSX

MSB đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HSX

10:51, 08/10/2020

Theo thông tin mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vào ngày 07/10/2020.