Kaopiz Solutions

Nhật Bản - Chiếc "bánh ngọt" cho các doanh nghiệp CNTT Việt Nam

Nhật Bản - Chiếc "bánh ngọt" cho các doanh nghiệp CNTT Việt Nam

17:03, 09/12/2019

Trong bối cảnh phát triển chung của ngành CNTT Việt Nam, ngành công nghiệp phần mềm hiện là một lĩnh vực thu hút chất xám cũng nhờ sự quan tâm của các nhà kinh tế, và đạt được những bước tiến quan trọng. Một trong những đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực này chính là Nhật Bản.