Khiên Xanh

Xây dựng môi trường Internet an toàn với "Chiến dịch Khiên Xanh"

Xây dựng môi trường Internet an toàn với "Chiến dịch Khiên Xanh"

14:31, 20/05/2021

“Khiên Xanh” là chiến dịch khởi động cho chuỗi chương trình “Cốc Cốc vì Việt Nam Số” 2021, nhằm tạo ra một môi trường internet an toàn cho người Việt và nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo mật trên không gian mạng.