kỷ nguyên 5G

Thiết kế lại hạ tầng mạng lưới để hỗ trợ Internet trong kỷ nguyên 5G

Thiết kế lại hạ tầng mạng lưới để hỗ trợ Internet trong kỷ nguyên 5G

15:29, 02/04/2021

Cisco tiếp tục dẫn đầu trong việc xây dựng ‘Mạng Internet cho tương lai’ trong kỷ nguyên 5G, từ chip bán dẫn, công nghệ định tuyến và công nghệ quang, giải pháp tự động hóa mạng lưới...