LG DualUp

LG ra mắt màn hình DualUp 27 inch tại VN, giá 15.1 triệu đồng

LG ra mắt màn hình DualUp 27 inch tại VN, giá 15.1 triệu đồng

16:25, 08/08/2022

Với tỷ lệ hiển thị 16:18, LG DualUp không phải là màn hình dành cho người dùng phổ thông.