Máy chiếu Epson

Epson ra mắt các sản phẩm mới thuộc dòng máy chiếu Laser thông minh EpiqVision

Epson ra mắt các sản phẩm mới thuộc dòng máy chiếu Laser thông minh EpiqVision

10:12, 16/04/2021

Epson vừa chính thức ra mắt các sản phẩm mới thuộc dòng máy chiếu Laser thông minh EpiqVision bao gồm EF-12, EH-LS300B ATV, EH-LS500B ATV.