mobile marketing

“Lắc phone trúng quà” giúp Mytel giành giải cao về marketing

“Lắc phone trúng quà” giúp Mytel giành giải cao về marketing

15:10, 27/09/2019

Chiến dịch marketing “Shake the amazing” – “Lắc phone trúng quà” không chỉ mang đến trải nghiệm công nghệ mới cho người dân Myanmar mà còn mang đến Giải Vàng “Chiến dịch marketing trên nền tảng di động của năm” cho Mytel.