MRF

Khánh thành Khu thí điểm phục hồi tài nguyên từ rác thải (MRF)

Khánh thành Khu thí điểm phục hồi tài nguyên từ rác thải (MRF)

15:15, 16/09/2020

Ngày ngày 16/9/2020, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) phối hợp cùng các đối tác địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức Sự kiện Vệ sinh môi trường vùng ven biển “Xóm sạch Biển xanh” (ICC) và Lễ khánh thành Khu thí điểm Phục hồi tài nguyên từ rác thải (MRF) tại xã