mua lại Nuance

Microsoft sắp hoàn tất thương vụ mua lại Nuance trị giá 16 tỷ USD

Microsoft sắp hoàn tất thương vụ mua lại Nuance trị giá 16 tỷ USD

12:03, 14/03/2022

Việc mua công ty nhận dạng giọng nói Nuance là thương vụ mua lại lớn thứ hai của Microsoft, sau vụ mua mạng xã hội kết nối nghề nghiệp LinkedIn trị giá 26 tỷ USD vào năm 2016.