nhà sáng lập Wikipedia

Máy tính và NFT của nhà sáng lập Wikipedia bán được gần 1 triệu USD

Máy tính và NFT của nhà sáng lập Wikipedia bán được gần 1 triệu USD

14:53, 17/12/2021

Nhà đấu giá Christie's đã bán NFT của website Wikipedia được chỉnh sửa lần đầu tiên vào 20 năm trước với giá 750.000 USD; máy tính Strawberry iMac của nhà sáng lập Wales được bán với giá 187.500 USD.