NordPass

20 mật khẩu phổ biến nhất tại Việt Nam trong năm 2021

20 mật khẩu phổ biến nhất tại Việt Nam trong năm 2021

11:21, 25/11/2021

NordPass vừa đưa ra bản báo cáo các mật khẩu phổ biến nhất trên thế giới trong năm 2020, và Việt Nam cũng là một trong những quốc gia nằm trong nghiên cứu này.