Office 2007

Microsoft Office sắp có phông chữ mặc định mới thay thế Calibri

Microsoft Office sắp có phông chữ mặc định mới thay thế Calibri

10:23, 29/04/2021

Bất kỳ ai đã sử dụng Microsoft Office trong thập kỷ trước có thể sẽ quen thuộc với Calibri, phông chữ mặc định được sử dụng cho các tập tin Office. Tuy nhiên, điều này sắp thay đổi.