outsourcing

Rikkeisoft: Thương hiệu trẻ với sức bật vượt trội

Rikkeisoft: Thương hiệu trẻ với sức bật vượt trội

11:35, 18/05/2017

Sau 5 năm phát triển nhanh chóng và đạt mốc 250 nhân viên vào năm 2016, Rikkeisoft dần chiếm được lòng tin của các đối tác Nhật Bản qua từng dự án. Cùng đó, Rikkeisoft cũng đã nhận được nhiều giải thưởng quan trọng trong lĩnh vực CNTT.