Phạm Hồng Hải

Internet of Things sẽ đem lại "cơ hội chưa từng có" cho Việt Nam

Internet of Things sẽ đem lại "cơ hội chưa từng có" cho Việt Nam

17:58, 24/11/2015

Đây là nhận định của ông Phạm Hồng Hải - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Ngày Internet Việt Nam 2015. Sự kiện do Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức ngày 19/11 tại Hà Nội.