phát minh

25 phát minh của Microsoft bạn có thể chưa biết

25 phát minh của Microsoft bạn có thể chưa biết

14:27, 23/02/2017

Ngành Công nghệ thường không hoài niệm quá khứ mà là nơi tôn vinh những giá trị sáng tạo. Đó là điều mà CEO Microsoft, ông Satya Nadella tổng kết trong thư gửi nhân viên trong ngày đầu nắm giữ cương vị.