Power Protect Cyber Recovery

Doanh nghiệp tiết kiệm triệu USD từ giải pháp Cyber Recovery của Dell Technologies

Doanh nghiệp tiết kiệm triệu USD từ giải pháp Cyber Recovery của Dell Technologies

15:29, 24/06/2021

Trong bối cảnh tin tặc sử dụng mã độc tống tiền nhắm vào dữ liệu của doanh nghiệp ngày càng nhiều, việc sử dụng những giải pháp an ninh để phòng chống cũng như đảm bảo khả năng phục hồi dữ liệu là điều vô cùng quan trọng.