quảng cáo mobile

Smartphone nghe lén người dùng đến mức đáng sợ

Smartphone nghe lén người dùng đến mức đáng sợ

10:26, 16/01/2020

Tất cả những gì người dùng nói ra miệng sẽ bị smartphone ghi lại rồi bán thông tin cho bên thứ 3 làm quảng cáo.