robot ký giả

Robot ký giả sắp tác nghiệp tại Anh

Robot ký giả sắp tác nghiệp tại Anh

14:12, 19/10/2016

Hãng thông tấn Anh (PA) sẽ triển khai các “nhà báo robot” trong vài tháng tới. Đó là do tổng biên tập Pete Clifton của PA cho rằng, trong một số trường hợp các thuật toán máy tính có độ chính xác “cao hơn” trí tuệ của con người bình thường.