Robot Shipper

Robot sẽ thay con người giao đồ ăn đến tận cửa nhà

Robot sẽ thay con người giao đồ ăn đến tận cửa nhà

12:21, 03/10/2019

Robot sẽ thay thế shipper (người giao hàng) trở thành “lao động” chính của ngành dịch vụ giao đồ ăn tại châu Á. Các công ty ở Nhật Bản và Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm robot giao đồ ăn trong phạm vi tòa nhà.