SEV

Sau 10 năm, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam tăng gấp 26 lần

Sau 10 năm, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam tăng gấp 26 lần

18:16, 20/04/2018

Sau 10 năm, từ khoản đầu tư 670 triệu USD cho nhà máy SEV, đến nay Samsung đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam với tổng vốn đầu tư tăng gấp gần 26 lần, lên tới trên 17,3 tỷ USD.