Skill Cup

Kaspersky và Skill Cup ra mắt khoá học trên thiết bị di động dành cho phụ huynh

Kaspersky và Skill Cup ra mắt khoá học trên thiết bị di động dành cho phụ huynh

11:18, 02/06/2021

Khoá đào tạo miễn phí được phối hợp phát triển giữa ứng dụng di động Skill Cup và nhóm nền tảng Nhận Thức về Bảo Mật từ Kaspersky sẽ giúp các bậc phụ huynh và trẻ nhỏ có định hướng tốt hơn trong thế giới an ninh mạng và đạo đức trong thế giới số.