TCT Đức Giang

NOVAON khởi động Dự án Chuyển đổi số cho TCT Đức Giang

NOVAON khởi động Dự án Chuyển đổi số cho TCT Đức Giang

11:24, 24/06/2021

Vừa qua, Tổng Công ty Đức Giang và Tập đoàn NOVAON đã khởi động một dự án mới, góp phần thay đổi toàn diện hệ thống sản xuất, kinh doanh và điều hành cho TCT Đức Giang theo định hướng chuyển đổi số.