thiết bị blockchain

Thị trường thiết bị blockchain dự kiến sẽ đạt gần 2,5 tỷ USD năm 2026

Thị trường thiết bị blockchain dự kiến sẽ đạt gần 2,5 tỷ USD năm 2026

11:23, 24/11/2021

Mức tăng trưởng hàng năm kép của thị trường trong giai đoạn 5 năm tới cũng lên tới gần 40% nhờ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain trong các ứng dụng quản lý chuỗi cung ứng và bán lẻ...