thiết bị NAS

Hơn 1 tỷ người dùng sẽ phải làm gì khi Google Photos ngừng lưu ảnh miễn phí?

Hơn 1 tỷ người dùng sẽ phải làm gì khi Google Photos ngừng lưu ảnh miễn phí?

14:46, 16/11/2020

Google mới đây thông báo các hình ảnh được tải lên Google Photos với chất lượng cao sẽ bắt đầu được tính vào 15GB dung lượng lưu trữ miễn phí kèm với tài khoản người dùng từ tháng 6 năm sau. Bạn phải làm gì nếu không muốn bị mất những bức ảnh lưu giữ các kỷ niệm vô giá?