thoái vốn

Huawei sắp thoái vốn khỏi Honor để tập trung vào mảng smartphone cao cấp

Huawei sắp thoái vốn khỏi Honor để tập trung vào mảng smartphone cao cấp

11:27, 15/10/2020

Huawei được cho là đang đàm phán để bán các bộ phận của đơn vị smartphone Honor cho Digital China Group Co Ltd và các nhà thầu tiềm năng khác.