Tiến sĩ Seng Kok

Tư duy cầu tiến - điểm nhấn cho chiến lược xây dựng nguồn nhân lực tương lai

Tư duy cầu tiến - điểm nhấn cho chiến lược xây dựng nguồn nhân lực tương lai

12:44, 06/07/2021

Tư duy và năng lực lãnh đạo đổi mới là các thành tố quan trọng cho sự lớn mạnh và phát triển của Việt Nam trong tương lai, đặc biệt trong thế giới hậu COVID -- nhận định của chuyên gia đến từ Đại học RMIT Việt Nam.