Tòa án nhân dân tối cao

Chính thức vận hành Trung tâm giám sát và điều hành hoạt động Tòa án nhân dân

Chính thức vận hành Trung tâm giám sát và điều hành hoạt động Tòa án nhân dân

17:50, 09/01/2022

Tập đoàn Viettel mới đây đã chính thức vận hành Trung tâm giám sát và điều hành hoạt động Tòa án nhân dân cho Tòa án nhân dân tối cao. Đây là một trong những Hệ thống trọng tâm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số Tòa án, hướng đến xây dựng Tòa án điện tử