Tổng cục thuế

Hóa đơn điện tử MIFI trở thành đơn vị kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế

Hóa đơn điện tử MIFI trở thành đơn vị kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế

14:08, 29/11/2021

Vừa qua, Tổng cục Thuế chính thức thông báo Hóa đơn điện tử an toàn MIFI là đơn vị nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử.