tổng thống

Liệu robot có thể trở thành tổng thống?

Liệu robot có thể trở thành tổng thống?

10:00, 16/07/2017

Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng một chiếc máy tính có thể ra quyết định tốt cho quốc gia hơn là một nhà lãnh đạo con người với đầu óc thiển cận.